Gespreks- en werksessiesleider Platforum Gehandicapten Leiden

Pico Communicatie organiseerde en leidde in de maand december 2016 twee discussie- en werksessies met bestuursleden en werkgroepleden van het Platforum Gehandicapten Leiden. Met Caroline Piet als gespreks- en sessieleider discussieerde en werkte het team er aan om helder te krijgen wat in de periode van 2017 tot 2020 de prioriteiten van het platform zullen zijn. Leidend daarin is het VN verdrag waarmee de Tweede kamer begin 2016 instemde. Ratificatie van dit verdrag betekent dat de overheid verplicht is er voor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. In de sessies werd mede op basis van de aandachtpunten in dit verdrag gepraat over welke onderwerpen de komende jaren aangepakt en zichtbaar gemaakt zullen worden. In de eindsessie werd gezamenlijk de aanpak van het onderwerp vastgesteld dat volgens het team in 2017 de prioriteit heeft: arbeidsparticipatie.

Pagina 1 van 11