Vernieuwing website Rijncoepel

In het kader van de nieuwe communicatieaanpak bij Rijncoepel, waarbij de patiënt centraal staat is de website geheel vernieuwd en ‘toekomstklaar’ gemaakt. Pico Communicatie verzorgde het design zodanig dat de boodschap ‘De patiënt staat centraal’ duidelijk naar voren komt; zowel in woord als in beeld. Ook is de navigatie aangepast aan de nieuw ingeslagen weg.

Zie: Website Rijncoepel

- Pico produceerde in samenwerking met bureau L’Orient de teksten.
- De fotografie is verzorgd door RobBeursFotografie.

 

Terug naar Portfolio

Advies en redactie website Universal Greenfields

Van Dirk Roosendaal van Universal Greenfields kreeg Pico Communicatie het verzoek een communicatieadvies te schrijven voor de in aanbouw zijnde website. Tevens verzocht Dirk Pico de basisteksten te schrijven voor de homepage. Pico deed dit aan de hand van interviews met Dirk Roosendaal.

Website Universal Greenfields

Terug naar Portfolio

VNCI jaarverslag en Responsible Care rapport 2014

Tijdens haar opdracht als  interim communicatieadviseur bij de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) was Caroline Piet van Pico Communicatie medeverantwoordelijk voor het  Jaarverslag  2014 en het  Responsible Care Rapport 2014. Deze verantwoordelijkheid betrof zowel de inhoud als de productie.

Terug naar Portfolio

Advies aan Theaterplaats over de aanpak van de communicatie

Heléne Kok, directeur van Theaterplaats in Leiderdorp gaf ons de opdracht een communicatieadvies te schrijven met als doel: een vergroting van de bekendheid van haar theaterschool en een verhoging van het aantal leerlingen. Wij hebben een advies geschreven dat was uitgewerkt in een werktabel waarin duidelijk in één oogopslag te zien was wat de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is en op welke wijze met inzet van welke middelen die gewenste situatie behaald zou kunnen worden.

We hebben als sjabloon een (voorbeeld) projectplan geschreven voor de, toen actuele, opvoering Pinoccio. Dit ‘sjabloon’ kan Heléne als onderlegger voor andere projecten gebruiken.

Terug naar Portfolio

VNCI Jaaroverzicht 2015

De VNCI ondernam ook in 2015 veel activiteiten om de belangen van de chemische industrie goed te behartigen. Caroline Piet was mede verantwoordelijk voor de verzorging van een jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht verscheen in januari 2016.

Terug naar Portfolio